Výběrové řízení na pozici manažera mezinárodního projektu

15. března 2021 - CEVRO News
15 Bře

CEVRO, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici manažera mezinárodního projektu!

Předmětem zakázky je řízení celoročního projektu organizovaného CEVRO, z.s. a spolufinancovaného z Nadace Hannse Seidela (dále jen HSS). Projekt je zaměřený na otázku historie a budoucnosti Visegrádské čtyřky (dále jen V4). Jeho výsledkem má být dokument pojednávající o roli V4 a nastínění budoucnosti této mezinárodní organizace. Publikace bude vyhotovena v anglickém jazyce. Autoři publikace budou pocházet ze všech členských států V4.

Doba a plnění zakázky:

Od 1. dubna 2021 do 30. listopadu 2021, přičemž místem plnění zakázky je Praha, pakliže situace nevyžaduje změnu plnění zakázky. 

Kvalifikace uchazeče:

  • Uchazeč dodá čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti zadavateli před pracovním pohovorem.
  • Doklad (postačí kopie) o oprávnění k samostatně výdělečné činnosti (OSVČ).
  • Zkušenosti v řízení celoročních projektů.
  • Zkušenosti v řízení týmu lidí.
  • Schopnost komunikovat v anglickém jazyce na akademické úrovni.

Doba trvání zpracování projektu je odhadována na 200-250 hodin.

Platební podmínky:

Předpokládaná výše odměn bude odpovídat odpracovaným hodinám znásobených 13 EUR/hodinu.

 

V případě zájmu zašlete e-mail společně se svým strukturovaným životopisem a motivačním dopisem na e-mail zajicek@cevro.cz do 25. 3. 2021.

 

V Praze dne 15. března 2021.